نام کتاب: زندگینامه شهید آیت الله قدوسی

تالیف: موسوی آشان، سید مسعود

معرفی کوتاه: اثر حاضر شرح زندگانی شهید آیت الله قدوسی است.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


جمعه هجدهم 11 1387
X